Ing.arch. Paulína Oravcová foto Jozef Barinka

Rodinný život

NA VODE

Dom kotví na rieke Váh, neďaleko centra Komár- na. Prístupný je pešo, či bicyklom a vďaka vy- budovaniu spevnených

komunikácií i autom. Na náprotivnom brehu sa rozprestiera nedotknutá

chránená prírodná oblasť. Okrem sil- nejšieho vetra, ktorý sem občas zavíta, je breh rieky pokojným miestom pre život. Také bolo aj želanie majiteľa, ktorý hľadal formu bývania prináša- júcu akúsi terapiu v hektickom živote súčasnosti. V spolupráci s lodnými

72

Ochodza okolo celého objektu uľahčuje prístup k vodnej ploche i kontrolu objektu. Terasa na hornej palube poskytuje súkromie i rozhľad na okolie.

architektmi Petrom a Jiřím Mandlom z firmy MANDL - Living on Water a di- zajnérkou Mgr. Sabinou Bastrnák tak vznikol projekt prvého nízkoenergetic- kého plávajúceho domu navrhnutého s ohľadom na životné prostredie, s možnosťou celoročného využitia.

Kovový vstupný mostík na palubu zabezpečuje jedinú cestu k domu suchou nohou. Pre nežiadúcich návštevníkov je uzamykateľný pomocou brány s výplňou z polykarbonátu.

Hmotová skladba stavby je minimalistická, zdôraznená posunom kvádrov pre zníženie energetických strát a dispozičné usporiadanie priestorov. Fasádu ozvláštňuje len kombinácia veľkého zasklenia a lodných okien.

Nájsť svoje útočisko v „lone prírody“ je snom mnohých bohémov. Presťahovať však na vodu celú rodinu, to si už žiadna odvahu. Plávajúci rodinný dom, s celkovou úžitkovou plochou 98,5m², je celoročne obývateľným objektom

v blízkom dotyku s chránenou krajinou, ktorý navyše spĺňa všetky atribúty nízkoenegetickej stavby.

Výstavba na dve etapy

osadenie bolo zároveň skúškou jeho

vodu prebehlo napriek veľkému na-

Základ domu pod vodou tvorí železo-

funkčnosti. Podľa slov architekta

pätiu bez najmenších problémov.

betónový pontón s polystyrénovým

Petra Mandla boli výpočty hmotnosti

Architektúra mysliaca

jadrom. Tento systém, ktorý podľa

kontrolované niekoľko krát. Hrubá

výrobcu nevyžaduje údržbu niekoľ-

stavba objektu vznikala samostatne

úsporne

ko desiatok rokov, je na Slovensku

v pôvodnej komárňanskej lodenici

Spojenie plávajúceho domu s brehom

zatiaľ ojedinelý, takže i samotné

na lodnom výťahu a jej položenie na

zabezpečuje prístupový mostík. Po

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

Sprchovacia kabína, ktorá v letnom období poskytne rýchle osvieženie, je umiestnená priamo

v centre priestoru medzi kuchyňou

a obývačkou.

stránke technického vybavenia je spo- jenie zúžené len na prívod elektriny, ostatné energie si stavba zabezpečuje sama. Okolo objektu je vedená ochodza, ktorá uľahčuje pohyb v exteriérovej časti domu a zároveň slúži ako úniková cesta v prípade potreby. Konštrukcia te-

74

Dominantou kuchyne sa stali kruhové skrinky v lodnom štýle, ktoré sú nápadom dizajnérky. Pri návrhu autorku najviac potrápil systém otvárania.

rasy nad pontónmi je obložená tepelne upravenou sibírskou borovicou. Hmota stavby je tvorená posunutím

dvoch kvádrov. To na jednej strane vytvá- ra hornú terasu, na druhej strane umož- ňuje prekrytie terasy prízemia a vstupu.

Tento tvar zároveň minimalizuje tepelné straty domu. Materiálovou základňou je montovaná drevostavba zo smreko- vých hranolov s medziľahlou tepelnou izoláciou Rockwool a difúzne otvorenou skladbou stien. Fasáda je odvetraná z tepelne upravenej sibírskej borovice. Solárne tepelné zisky je možné získať cez veľké zasklené plochy a zároveň ich regulovať za pomoci exteriérových

hliníkových žalúzií AluCover. Kombinácia veľkých zasklení a kruhových okien zá- roveň dodávajú stavbe zaujímavý dizajn. Okná sú vyhotovené z plastových profi- lov Rehau s izolačným trojsklom.

Účelová dispozícia

S ohľadom na druh plávajúcej stav- by je dispozícia navrhnutá úsporne, priamo na mieru užívateľov. Hlavný vstup je situovaný z nábrežnej strany v spojení s prístupovým mostíkom. Zádverie vchodových dverí s odklada- cími priestormi priamo prechádza do otvoreného priestoru hlavnej paluby (prízemie). Tu je situovaná obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, sprcha, toaleta a technická miestnosť. V snahe o maximálne využitie úžitko- vej plochy boli minimálne využívané oddeľovacie priečky. Z návrhu dizaj- nérky vyžaruje snaha a o netradičné zariadenie interiéru v lodnom štýle. Hlavným obmedzením pri návrhu bola váha zariadenia. Prvky interiéru vrá- tane dverí sú preto vyrábané na mieru prevažne z drevotriesky a dyhovanej

laťovky. Celému priestoru hlavnej pa- luby dominuje červená farba. Obývaciu izbu tvorí pohodlné sedenie bez tradič- ného televízora, ktorý nahrádza výhľad na rieku cez veľké zasklenie. Na stene je situovaný liehový krb, ktorý zvýraz- ňuje tapeta Grandeco s motívom ohňa.

dom

PROFIL:

MANDL – Living on Water,

Ing. Peter Mandl, Ing. Jiří Mandl

Súkromní lodní architekti, ktorí sa zaoberajú vývojom, navrhovaním a stavbou predovšetkým športových a rekreačných, služobných, záchranných, pracovných, technických a atypických plavidiel, plávajúcich domov a zariadení, marín ale aj

ostatných plavidiel a ich pohonných zariadení. Základy firmy siahajú do roku 1992, kedy

Jiří Mandl založil živnosť na projektovanie a stavbu lodí.

Pri svojej činnosti využívame viac ako tridsaťročné praktické i teoretické skúsenosti a podľa potreby spolupracujeme s univerzitnými a výskumnými pracoviskami.

Interiér ladený do energickej červenej farby. Podmienkou zariadenia bola nízka hmotnosť, úprava povrchov sa podriadila nutnosti zachovania flexibility pri pohybe plávajúceho domu.

Ďalším problémom, s ktorým bolo potrebné sa popasovať, okrem váhy zariadenia, je aj potreba výberu elas- tických povrchových úprav z dôvodu neustáleho pohybu plávajúceho domu na vode a možného vzniku prasklín. Pri výbere obkladov stien preto pre-

važujú materiály ako linoleum či plas- tické tapety. Kuchyňa s jedálenským kútom je zdôraznená výberom tapety Rasch a marmolea Forbo s príznačným motívom varenia. Priestor ozvláštňujú horné skrinky v štýle lodných okien a lesklý povrch kuchynskej linky.

75

dom

Toaleta inšpirovaná vidieckym štýlom v dizajnérskom prevedení so sanitou talianskeho

výrobcu UNA.

Zaujímavosťou je aj situovanie sprchy. Tá je navrhnutá ako samostat- ná kabína, v letnom období využiteľná na osvieženie s kontaktom na exte- riér. Obklad i dlažbu sprchovacieho kúta pre jednoduchú údržbu tvorí mozaikové linoleum Forbo. Technická miestnosť je situovaná vzhľadom na okolité zaťaženie miestností a tvorí pomyselné srdce plávajúceho domu, ktoré zabezpečuje plynulú prevádzku celej stavby. V ob- jekte nájdeme technologické zázemie pre čistenie riečnej vody, čistiareň od- padových vôd, systém núteného vetra- nia s rekuperáciou i tepelné čerpadlo fungujúce na princípe vzduch- voda. Zvislé komunikačné prepojenie s poschodím tvorí zavesené oceľové schodisko s drevenými stupňami,

76

ktoré vedie k chodbovej časti. Horná paluba slúži ako priestor pre dve (tri) spálne s hygienickým zázemím. Spálne sú slnečné vďaka veľkému zaskleniu s možnosťou využitia ex- teriérových žalúzii. Jedna z izieb, momentálne slúžiaca ako spoločná detská izba, má v budúcnosti mož- nosť predelenia priečkou na dve čas- ti. Zariadenie spální bolo ponechané na výber majiteľov domu. Dominan- tou poschodia sa stal nápad dizajnér- ky v prípade hygienického zázemia, návrhu toalety, ktorá na prvý pohľad pripomína „drevené dedinské WC“ v modernom šate. Sanita pochádza z dielne talianskeho výrobcu UNA. Prepojenie s exteriérom zabezpečuje terasa. Z terasy je prístupná i nepo- chôdzna strecha pomocou rebríka. e

Technické info

Celková plocha domu: 1,00 m²

Celková úžitková plocha: 98,50 m²

Terasa pri vode: 43,00 m²

Horná terasa: 11,60 m²

Autori projektu MANDL

– Living on Water:

Ing. Peter MandAl, Ing. JiříMandl

Koordinácia dodávateľov a stavebný dozor:

Ing. Peter Mandl, Zoltán Gögh

Zariadenie interiéru:

Mgr. Sabina Bastrnák

77